Umiejętności transferowalne ważne bez względu na koniunkturę na rynku