Tylko co dziesiąty pracownik chciałby wrócić z home-office do biura na stałe