Ochrona zdrowia i rozwój umiejętności najważniejszymi benefitami w czasie pandemii