Produkcja przemysłowa z wysokim zapotrzebowaniem na pracowników mimo pandemii