Optymizm pracodawców z branży produkcyjnej najwyższy od 10 lat