Automatyzacja nie jest zagrożeniem dla pracowników pod warunkiem, że posiadają odpowiednie kompetencje