Co piąta firma z branży produkcyjnej zwiększy liczbę pracowników