Dzięki cyfryzacji zwiększy się liczba etatów w polskich firmach