W 5 na 6 regionach wzrośnie zatrudnienie w efekcie automatyzacji