Najmniejsze od dwóch lat zapotrzebowanie na nowych pracowników