Północny-zachód: 6% firm będzie rekrutować, 1% zwalniać