Sektor finansów i usług dla biznesu znów potrzebuje pracowników. Zatrudniać zamierza prawie co piąty pracodawca