Produkcja przemysłowa: W I kwartale 2022 roku ponad połowa pracodawców chce zwiększyć zatrudnienie