Kobiety zajmują mniej niż 1/3 stanowisk kierowniczych oraz liderskich na całym świecie. 60% specjalistek rozważa zmianę pracy jeszcze w tym roku