Mniej niż co piąty pracodawca planuje rozwijać kompetencje pracowników w I połowie 2022 roku