Produkcja przemysłowa: tylko 1 na 4 firmy znajduje odpowiedniego pracownika