Co czwarta firma prognozuje wzrost zatrudnienia, tyle samo planuje redukcję etatów