Polskie firmy chcą powiększać zespoły o zielone miejsca pracy – aktywnie rekrutuje już 6 na 10 pracodawców