35% firm obszaru dóbr & usług konsumenckich chce powiększać zespoły. Ze zwolnieniami wraz z początkiem roku liczy się 14% pracodawców